Dizajn, štampa, fotografija

Bulevar Mese Selimovica bb (Villa Park) - Sarajevo, BIH 71000
Dizajn, štampa, fotografija
Prve tuzlanske dnevne novine

Marsala Tita do 34 (zgrada Toranj) - Tuzla, BIH 75000
Dizajn, štampa, fotografija

Ivana Gorana Kovacica 203 - Banja Luka, BiH 78000