Dizajn, štampa, fotografija

Jusufa Jakubovica 33 - Tuzla, BIH 75000
Dizajn, štampa, fotografija
Prve tuzlanske dnevne novine

Marsala Tita do 34 (zgrada Toranj) - Tuzla, BIH 75000