LED Display
Pozicija 1 - B tip Na zgradi UNI CREDIT banke

Ferhadija br. 9 - Sarajevo, BIH 71000
LED Display
Pozicija 2 - Tip B Na zgradi BBI banke, Katedrala Srca Isusova

Fra Grge Martića br. 9 - Sarajevo, BIH 71000
LED Display
Pozicija 3 - Tip B Na zgradi Apoteka Sarajevo, Katedrala Srca Isusova

Ferhadija br. 13 - Sarajevo, BIH 71000
LED Display
Pozicija 4 - Tip B Preko puta slastičarne Egipat

Ferhadija br. 22 - Sarajevo, BIH 71000
LED Display
Pozicija 5 - Tip B Kraj samog Slatkog čošeta

Ferhadija br. 43 - Sarajevo, BIH 71000
LED Display
Pozicija 6 - Tip C Stari dio Sarajeva, kraj Begove džamije

Mudželeti veliki br. 6 - Sarajevo, BIH 71000
LED Display
Pozicija 7 - Tip C Odmah kraj ulaza u hotel Evropa

Despićeva br. 4 - Sarajevo, BIH 71000
LED Display
Pozicija 8 - Tip C Odmah preko puta ulaza u hotel Bosnia

Kulovića br. 6 - Sarajevo, BIH 71000
LED Display
LED display postavljen na Dom sindikata

Obala Kulina Bana br. 1 - Sarajevo, BIH 71000
LED Display
LED display postavljen na Trgu oslobođenja

Zelenih beretki - Sarajevo, BIH 71000