Ambalaža
Naša misija je ostvarenje uspešnih i dugovečnih partnerskih odnosa sa klijentima, doprinoseći time p

Dujke Komljenovica bb - Banja Luka, BiH 78000
Ambalaža
Preduzeće za proizvodnju papirne i kartonske ambalaže.

Ložionička bb - Banja Luka, BiH 78000
Ambalaža
Plastic fabrication company. Ambalaže u oblasti farmaceutske, medicinske i hemijske proizvodnje.

Braće Pišteljića 1 - Banja Luka, BiH 78000